พลเรือโท สุริยะ สหนาวิน : นางสีดาของโขนธรรมศาสตร์

: SLAPPY SITA OF KHON THAMMASAT

Authors

  • กรินทร์ กรินทสุทธิ์

Keywords:

พลเรือโท สุริยะ สหนาวิน, โขนธรรมศาสตร์, โขนสมัครเล่น, Vice Admiral Suriya Sahanavin, Khon Thammasat, Amature Khon

Abstract

บทความนี้เป็นการศึกษาพลเรือโท สุริยะ สหนาวิน ในด้านของชีวประวัติและจุดเด่นในการแสดงและการเป็นครู ทั้งนี้ พลเรือโท สุริยะ  บทความนี้เป็นการศึกษาพลเรือโท สุริยะ สหนาวิน ในด้านของชีวประวัติและจุดเด่นในการแสดงและการเป็นครู ทั้งนี้ พลเรือโท สุริยะ สหนาวิน เป็นบุคลากรในวงการโขนโดยฝึกหัดโขนจากคณะโขนธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นโขนสมัครเล่น และมีชื่อเสียงในการแสดงบทนางสีดา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักแสดงโขนอาชีพ (มีอาชีพเป็นทหารเรือ) และไม่ได้ฝึกซ้อมโขนตามรูปแบบของวิทยาลัยนาฏศิลป แต่ปัจจุบันยังคงได้รับการยอมรับนับถือจากวงการโขนว่าเป็นบุคคลผู้ใหญ่ท่านหนึ่งและได้รับการยกย่อง เช่น ได้รับเชิญให้ร่วมงานไหว้ครู มีผู้เรียกว่าครู แม้ไม่ได้สอนท่ารำโดยตรง  การศึกษานี้ จะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่ทำให้พลเรือโท สุริยะ สหนาวิน สามารถดำรงสถานะนี้ได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นครูโขนที่สอนในแบบแผนทั่วไปที่เคยทำกันมาก่อน  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพลเรือโท สุริยะ มีคุณสมบัติสำคัญคือ ความรักในการแสดง ความคิดสร้างสรรค์ การใช้อารมณ์ในการแสดง การมีปฏิสัมพันธ์ทางสายตากับคนดู ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านนี้ให้กับนักแสดงโขนรุ่นหลัง  นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ การที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมชได้เห็นคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นของพลเรือโท สุริยะ สหนาวิน อีกทั้งแนวคิดของโขนธรรมศาสตร์ ได้มีส่วนสนับสนุนให้พลเรือโท สุริยะ ได้ใช้คุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ สร้างความยอมรับนับถือในลักษณะดังกล่าวได้   

This article is about Vice Admiral Suriya Sahanavin, renowed as Khon Master.  Even though he practice Khon from amateur Khon troupe (Khon Thammasat) and did not perform Khon as his profession. He is still be respected as a senior Khon Master in the Khon circle. Being invited in Wai Khru ceremony, teacher appreciation ritual, even though he does not teach Khon as a livelihood.  This article is about Vice Admiral Suriya Sahanavin, renowed as Khon Master.  Even though he practice Khon from amateur Khon troupe (Khon Thammasat) and did not perform Khon as his profession. He is still be respected as a senior Khon Master in the Khon circle. Being invited in Wai Khru ceremony, teacher appreciation ritual, even though he does not teach Khon as a livelihood.   This article will find and explain how Vice Admiral Suriya obtained his status. The studies found some factors that make this phenomenon;  these are, appreciation in performance, creativity, the new techniques of eye contact between dancer and audience, which is skills that he usually taught his students. In addition, another external factor that drove this phenomenon was  M R Kukrith Pramoj, who can seek the prominent skill, and  significant aspects . Another  factor is the philosophy of Khon Thammasat, that support him to utilize his gift that lead him to attain these adoration from Khon circle.

Downloads

Published

2018-06-29

Issue

Section

บทความวิชาการ | Academic Article