การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย มนัสนันท์ อักษรถึง

Authors

  • มนัสนันท์ อักษรถึง
  • ดวงใจ ทิวทอง, รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การแสดงขับร้องเดี่ยว, มนัสนันท์ อักษรถึง, Master Vocal Recital, Manasanun Aksornteang

Abstract

            การแสดงขับร้องเดี่ยวในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับร้องของผู้แสดงทั้งด้านเทคนิคการขับร้อง การตีความบทเพลง การวิเคราะห์บทเพลง การศึกษาประวัติบทประพันธ์และผู้ประพันธ์ ตลอดจนการศึกษาและปฏิบัติจริงในการเตรียมการจัดแสดงเดี่ยว ซึ่งรวมถึงการคัดเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การจัดทำโปสเตอร์และสูจิบัตรการติดต่อประสานงาน การจัดเตรียมสถานที่แสดง นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่เพลงขับร้องคลาสสิกให้แกผู้ที่สนใจอีกด้วย

            ในการแสดงครั้งนี้ผู้แสดงได้คัดเลือกบทเพลงขับร้องทั้งหมด 17 บทเพลง จากชุดการประพันธ์ 8 ชุด 6 ภาษา
ซึ่งได้ทำการคัดเลือกจากหลากหลายยุคสมัย ทั้งจากยุคบาโรค ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ยี่สิบ จากนักประพันธ์ทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่ (1) Quae moerebat et dolebat and (2) Quando corpus morietur by Giovanni Battista Pergolesi (3) Deh per questo istante solo by Wolfgang Amadeus Mozart (4) Dopo l’oscuro nembo by Vincenzo Bellini (5) Villanelle and (6) L’île inconnue by Hector Berlioz (7) Zueignung (8) Die Nacht and (9) Allerseelen by Richard Strauss (10) Má pí senzas mi laskouzní (11) A les je tichy kolem kol and (12) Kdyz mnes tará matka by Antonín Leopold Dvorák (13) A Piper (14) Love Not Me for Comely Grace and (15) A Singer by Michael Head (16) Edelweiss, No. 8 and (17) Sonnenblume by Robert Stolz.  

การแสดงขับร้องเดี่ยวครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 16:30 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาในการแสดงทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมพักครึ่งการแสดง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-30

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article