การแสดงขับร้องโดยแก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

Authors

  • แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ Faculty of Fine and Appiled arts, Chulalongkorn University
  • ดวงใจ ทิวทอง, รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การแสดงขับร้อง, แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ, Vocal Recital, Kaewkarn Chuenpennit

Abstract

การแสดงขับร้องในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับร้อง การตีความ การวิเคราะห์บทเพลง       และการศึกษาประวัติเพลงและผู้ประพันธ์เพลงอย่างละเอียด ตลอดจนการเตรียมการจัดแสดงเดี่ยวซึ่งรวมถึง การคัดเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การประสานงาน การจัดทำโปสเตอร์ สูจิบัตร และการจัดเตรียมสถานที่แสดง นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่เพลงขับร้องคลาสสิกให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

การแสดงการขับร้องเดี่ยวครั้งนี้ประกอบไปด้วยบทเพลง 10 บทเพลงจาก 5 ภาษา ของคีตกวีที่มีชื่อเสียงครอบคลุมถึง 4 ยุคสมัยตั้งแต่ ยุคบาโรก ยุคคลาสสิก ยุคโรแมนติก และยุคศตวรรษที่ 20 โดยเรียงลำดับการแสดงดังต่อไปนี้
1. CANTO DELLA MADRE 2. VINTO SONO (LA STATIRA) 3. RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE)
4. A MEZZA NOTTE 5. LA ZINGARA 6. NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA 7. บทเพลงชุด 5 MELODIES POPULAIRES 8. LOVE IS HERE TO STAY 9. SOMEONE TO WATCH OVER ME 10. BY STRAUSS

การแสดงขับร้องจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแสดงดนตรีธงสรวง 54/1 สุขุมวิท 3 กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมแสดงเป็นนักเปียโน 2 คน คือ นางอาภาวี ภู่ระหงษ์ เศตะพราหมณ์ และนางอามีญา  ขวัญประยูร โดยใช้เวลาการแสดงทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง รวมพักครึ่งการแสดง

This Vocal Recital aimed to develop the performer’s vocal techniques, interpretation, and musical analysis, which included a study on composers’ and composition’s histories. The recital also enabled the performer to have an experience in organizing a solo recital, including repertoire selection, practice, coordination, preparation of a poster and program notes, and performance venue arrangement. Moreover, the Vocal Recital was a chance to give more information about classical vocal music to interested parties

For this recital, the performer selects 10 pieces in 5 languages from Baroque, Classical, Romantic and Twentieth-Century periods, as follows: 1. CANTO DELLA MADRE 2. VINTO SONO (LA STATIRA)
3. RUHE, SANFT MEIN HOLDES LEBEN (ZAIDE) 4. A MEZZA NOTTE 5. LA ZINGARA 6. NE ORNERÀ LA BRUNA CHIOMA 7. 5 MELODIES POPULAIRES 8. LOVE IS HERE TO STAY 9. SOMEONE TO WATCH OVER ME
10. BY STRAUSS

The Vocal Recital took place on Monday April 24, 2016 at 2 p.m. at Thongsuang’s Studio, 54/1 Sukhumvit 3 with Mrs. Arpawee Setabhrahmana and Amiah Kwanprayoon. The approximate duration of the Vocal Recital was one hour including an intermission.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-30

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article