การแสดงขับร้องเดี่ยวโดย กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์

Authors

  • กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
  • ดวงใจ ทิวทอง, รองศาสตราจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Keywords:

การแสดงขับร้อง, กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์, A Master Vocal Recital, Kulamas Limprawuttiwaranonth

Abstract

การแสดงการขับร้องครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการร้องของผู้แสดง ทางด้านเทคนิคของการ ขับร้อง ศึกษาประวัติของบทเพลง และประวัติผู้ประพันธ์เพลง การตีความ และการวิเคราะห์บทเพลง รวมถึงการเตรียมการจัดแสดงผลงาน ซึ่งประกอบไปด้วยการคัดเลือกบทเพลง การฝึกซ้อม การจัดทำโปสเตอร์ สูจิบัตร และการจัดเตรียมสถานที่จัดการแสดง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ เพลงขับร้องคลาสสิกแก่ผู้ที่ให้ความสนใจ

ผู้แสดงคัดเลือกบทเพลงขับร้องทั้งหมด 13 บทเพลง 3 ภาษา จากผู้ประพันธ์ 8 คน จากยุคบาโรก ยุคโรแมนติก ยุคคลาสสิก ได้แก่ (1) Ganymed ประพันธ์โดย Franz Schubert (2) Auf dem Wasser zu Singen ประพันธ์โดย Franz Schubert (3) Sweeter than Roses ประพันธ์โดย Henry Purcell (4) If Music Be the Food of Love ประพันธ์โดย Henry Purcell (5) Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald ประพันธ์โดย Gustav Malher (6) Wer hat dies Liedlein erdacht? ประพันธ์โดย Gustav Malher (7) Song my mother taught me ประพันธ์โดย Antonín Dvorák (8) Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” ประพันธ์โดย Wolfgang Amadeus Mozart (9) Saper Vorreste from Opera “Unballo in maschera” ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi (10) Libiamo ne’lieti calici จาก Opera “La Traviata” ประพันธ์โดย Giuseppe Verdi (11) Quando men ‘n vo’ from Opera “Bohème” ประพันธ์โดย Giacomo Puccini (12) O mio babbino caro from Opera “Gianni Schicchi”ประพันธ์โดย Giacomo Puccini (13) Con te partirò ประพันธ์โดย Francesco Sartori

 

The Master vocal recital aims to develop the performer’s vocal capacity in various vocal techniques and music interpretation. This includes the study of composers and composition histories, the musical analysis. Moreover, the recital also enables the performer to have an experience in organizing solo recital which includes repetoir selection, practice coordination, preparation of posters and program notes, and performance venue arrangements. In conclusion the Master vocal recital aims to provide in depth information about classical vocal music to all interested parties.

The author selected 13 pieces in 3 languages by 8 composers from Baroque, Classic, Romantic and Twentieth-Century periods, as follows: (1) Ganymed by Franz Schubert (2) Auf dem Wasser zu Singen by Franz Schubert (3) Sweeter than Roses by Henry Purcell (4) If Music Be the Food of Love by Henry Purcell (5) Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald by Gustav Malher (6) Wer hat dies Liedlein erdacht? by Gustav Malher (7) Song my mother taught me by Antonín Dvorák (8) Batti, batti, o bel Masetto from Opera “Don Giovanni” by Wolfgang Amadeus Mozart (9) Saper Vorreste from Opera “Unballo in maschera” by Giuseppe Verdi (10) Libiamo ne’lieti calici from Opera “La Traviata” by Giuseppe Verdi (11) Quando men ‘n vo’ from Opera “Bohème” by Giacomo Puccini (12) O mio babbino caro from Opera “Gianni Schicchi” by Giacomo Puccini (13) Con te partirò by Francesco Sartori

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก

Downloads

Published

2017-12-30

Issue

Section

บทความวิจัย | Research Article