การปฎิรูปโรงเรียน แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง

ผู้แต่ง

  • มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

คำสำคัญ:

การปฏิรูปโรงเรียน, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนกับสังคมในศตวรรษที่ 21

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-04

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ