สมาคมพ่อครัวไทย และ เคล็ดลับสู่การเป็นเชฟ

Main Article Content

กุลจิรา หวังสงวนกิจ

Abstract

"เชฟ" (Chef) หรือ"พ่อครัว" ปัจจุบันถือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ และเยาวชนหลายคนใฝ่ฝันอยากทำงานในสายอาชีพนี้ สังเกตุได้จากค่าเล่าเรียนแต่ละหลักสูตรของโรงเรียนและสถาบันสอนทำอาหารหลายแห่งที่กำหนดใว้ ตั้งแต่เมนูละหลายพันบาทจนถึงเกือบหลักล้าน แต่หลายคนมิได้ถอยหนี แม้ในยุคภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ชะลอตัว แต่ปรากฎว่าสถาบันสอนทำอาหารหลายแห่งกลับเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ

Article Details

How to Cite
หวังสงวนกิจ ก. (2012). สมาคมพ่อครัวไทย และ เคล็ดลับสู่การเป็นเชฟ. Journal of Cultural Approach, 12(22), 75–77. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1547
Section
Exclusive Interview