วารสารกระแสวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ตีพิมพ์ลงในปีที่ 24 ฉบับที่ 48 โดยมีกำหนดเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

โดยผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการส่งบทความได้ที่ submission

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

The Journal of Cultural Approach invites students, researchers, academics, and many others who are interested to submit academic and research articles for publication in Year 25 (Issue No. 48), which will be published in July-December 2024.

More information is available to authors via the author guidelines in submission (eg: word format, manuscript preparation, etc.).