วารสารกระแสวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ตีพิมพ์ลงในปีที่ 26 ฉบับที่ 49 และฉบับที่ 50 โดยมีกำหนดเผยแพร่ในเดือนมกราคม - มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

โดยผู้เขียนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการส่งบทความได้ที่ submission

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

The Journal of Cultural Approach invites students, researchers, academics, and many others who are interested to submit academic and research articles for publication in Year 26 (Issue No. 49 and No. 50), which will be published in January-June, and July-December 2025.

More information is available to authors via the author guidelines in submission (eg: word format, manuscript preparation, etc.).