ชุมชนจินตกรรม/ความชิดเชื้อทางวัฒนธรรม : สิ่งประกอบสร้างของความเป็นชาติ

ผู้แต่ง

  • ชัยพงษ์ สําเนียง

บทคัดย่อ

ไม่มีบทคัดย่อ

Author Biography

ชัยพงษ์ สําเนียง

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-27

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์