ชวนอ่านหนังสือ “รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ จากกำเนิดทุนนิยมนายธนาคาร ถึงวิกฤตเศรษฐกิจ 2540”

ผู้แต่ง

  • วิเชิด ทวีกุล Lampang Rajabhat University

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-26

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์