บทวิจารณ์หนังสือ : เสียงกลอนสะท้อนการณ์รวมบทกลอนเลือกสรรของนิตยสารสตรีสาร พ.ศ.2513-2519

ผู้แต่ง

  • ภัทรัตน์ พันธุ์ประสิทธิ์

บทคัดย่อ

ผู้รวบรวม :           งามพิศ จากาซินสกี, จารุวรรณ แอ็งเกิล และไทเรล ฮาเบอร์คอร์น
ผู้จัดพิมพ์ :           สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม
ปีที่พิมพ์ :            พ.ศ.2556
จำนวนหน้า :        640 หน้า

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-25

ฉบับ

บท

บทวิจารณ์หนังสือ/บทความปริทัศน์