ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเมืองนครลำปาง : หลังสนธิสัญญาเบาว์ริง ถึง พ.ศ. 2503

ผู้แต่ง

  • กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ Thammasat University

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

Author Biography

กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์, Thammasat University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-25