พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำวังจากชุมชนโบราณ สู่รัฐเขลางค์นคร

ผู้แต่ง

  • สรัสวดี อ๋องสกุล Chiangmai University

บทคัดย่อ

บทความเกียรติยศ

Author Biography

สรัสวดี อ๋องสกุล, Chiangmai University

ศาสตราจารย์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-25