การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ของปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง

Main Article Content

Somphob Chatawanich

Abstract

การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม

ของปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง

Article Details

How to Cite
Chatawanich, S. (2014). การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ของปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้ง. Journal of Cultural Approach, 13(23), 1–15. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/cultural_approach/article/view/1095
Section
New Section Title Here