วารสารบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ ประเภท บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถดาว์นโหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มได้ที่่นี่

แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

แม่แบบบทความวิจัย

แม่แบบบทความวิชาการ

คำแนะแนะสำหรับผู้เขียน สามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

คำแนะนำผู้เขียน

การเขียนอ้างอิง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตัวอย่างรูปแบบบทความวารสาร