ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

เอกพล วิเศษวิวัฒนากุล
วิชิต อู่อ้น
พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล

Abstract

-

Article Details

How to Cite
วิเศษวิวัฒนากุล เ., อู่อ้น ว., & พันธุ์วิชาติกุล พ. (2016). ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Graduate School of Commerce-Burapha Review, 6(1), 83–90. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/GSC/article/view/47654
Section
บทความวิจัย