กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักสูตรที่มุ่งเน้นความสำคัญของเด็ก เป็นรายบุคคล: แนวการสอนตามความแตกต่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF