กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้กระบวนการดีไซน์สปรินท์ (Design Sprint) ร่วมกับกิจกรรมการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานทัศนศิลป์ เพื่อพัฒนาความคิดเชิงออกแบบ สำหรับนักศึกษาศิลปศึกษาชั้น ปีที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล