กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลยุทธ์การนำกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในโรงเรียน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF