กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี การรับรู้ความสำเร็จในอาชีพ กับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของพนักงานบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กเพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF