กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่ความบกพร่องทางการได้ยินกับการเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่21 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF