กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติกีตาร์เบสสมัยนิยมระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF