กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สถานะองค์ความรู้ นโยบาย กลไกการดำเนินงาน และระบบวิจัย เพื่อการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF