กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีโฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy