กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิดประชานิยม: นโยบายทางการเมืองสู่การแก้ปัญหาตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF