กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระทืบเมียในปั้ม ปตท.: ภาพสะท้อนข้อเท็จจริงความรุนแรงในครอบครัวแต่พุทธกาลถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF