กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กฎต้นแบบว่าด้วยรูปแบบสหการเพื่อความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำบริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล