กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการการปฏิบัติงาน ของกองประชุมและพิธีการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล