กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การกำหนดเป้าหมายของการวางแผนงบประมาณที่มีผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy