กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล