กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การร่วมรู้สึกผ่านเรื่องเล่าในภาพยนตร์: กรณีศึกษาโรคมะเร็งกับเพศสถานะใน Ordinary Love (2019) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy