กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิวัฒนาการการสร้างสรรค์จิตรกรรมภาพคนในศิลปะสมัยใหม่ของไทย ช่วงปี พ.ศ. 2486 – 2505 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF