กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผ้าทอเกาะยอจากการพัฒนาเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติในท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF