กลับไปที่รายละเอียดของบทความ จิตรกรรมสื่อผสมการปะติดผ้าด้วยเทคนิค Appliqué ปักด้วยมือที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานวาดภาพโดยเด็กออทิสติก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล