กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสำคัญของ “ชิ้นส่วน” และ “ร่องรอย” ของร่างกายสตรีในฐานะวัตถุสำหรับศิลปะร่วมสมัย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล