กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความสำคัญภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล