กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนานโยบายและมาตรการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ในภาคประมงทะเล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy