กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความท้าทายในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy