กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เส้นทาง “ประชาสวัสดิการ” สู่การจัดตั้ง “องค์กรการเงินชุมชนประเทศไทย” อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy