กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองแม่สอด ตั้งแต่ พ.ศ.2510 ถึง พ.ศ. 2554 / History of the Chinese Ethnic in Mueang Maesod and the Construction of Mueang Maesod’s Identity from 1970 to 2011 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy