กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแบบทดสอบการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินของ PISA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล