กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF