กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคล ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล