กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยเชิงประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงวุฒิ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบไคโร (CIRO) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล