กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy