กลับไปที่รายละเอียดของบทความ รูปแบบเพื่อประเมินหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพัฒนาจากรูปแบบการประเมิน CIPP Model Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy