การดำเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
: ย้อนพินิจแนวคิดการผงาดอย่างสันติ (Peaceful Rise)

Authors

  • พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

Abstract

          บทความนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการย้อยพินิจแนวคิดการผงาดอย่างสันติ (Peaceful Rise) ในช่วงสมัยประธานาธิบดีหูจิ่นเทา  ซึ่งเป็นผู้นำรุ่นที่ ๔ ของจีน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงปี ค.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๕ 

Downloads

Published

2019-12-25

How to Cite

ตันตยกุล พ. ด. (2019). การดำเนินยุทธศาสตร์ของจีนในระดับโลกและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
: ย้อนพินิจแนวคิดการผงาดอย่างสันติ (Peaceful Rise). Chinese Language and Culture Journal, 6(2), 7–16. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/clcjn/article/view/236023