กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระบวนการการบริหารการตลาด และการสื่อสารการตลาด ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF