กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติต่อปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อบริการทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ภายหลังเหตุการณ์นํ้ามันรั่วไหลบริเวณอ่าวพร้าวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy