Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ตามแนวคิดของโนนากะและทาเกอูชิกับประสิทธิผลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 Download Download PDF